Новините Online
Най-важните събития случващи се в България и по света.

Модернизирана инфраструктура е оценката на Общинския план за развитие на Разград

Модернизирана инфраструктура и по-добра среда за бизнеса е оценката на Общинския план за развитие на Община Разград за периода 2014-2020 г.

Докладът за резултатите от междинната оценка за изпълнението на плана е представен на кръгла маса от Петя Донова – управител на “Институт за управление на програми и проекти”, изготвила документа, съобщават от общината.

Според Донова, Община Разград бележи добри резултати при решаване на въпроса с безработицата.

Комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за реализацията на стратегическите цели до 2016 г. също постига напредък в няколко основни области на въздействие – подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт.

Подобрява се и средата на обитаване, като значение за това има обновената и модернизирана инфраструктура, достъпните услуги, запазването и утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство, смята Донова.

Общинският план за развитие на Разград е основополагащ, стратегически документ и инструмент за управление, който очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината. Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период – 2017 г.

Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на общинския план в първата част от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години, допълват от общинската администрация.

www.novini.bg

Close