Новините Online
Най-важните събития случващи се в България и по света.

Българите изгубиха един от основните си доходи

През периода 2007-2016г., българинът получава 9.379 млрд. лв., които се получават от лихви по спестените му пари.

Справка на Profit.bg, на база данни от ЦББ, показва, че в пет години  подрес домакинствата в страната получаваха по над 1 млрд. лв. на година.

Основната причина за това са предлаганите, средни, лихви от 4-6% за банковата система и на единични банки до над 7-8%.

Рекордните 1.369 и 1.367 млрд. лв., населението получи като доход през 2014 и 2013 г., докато през 2011 г. сумата бе 1.24 млрд. лв.

През 2010 и 2009 г. доходите от лихви бяха на стойност 1.216 и 1.1 млрд. лв.

В предходните години, този основен доход за населението, вече се е свил с над 80%. Днес банките предлагат лихви, по-близки до нулата, отколкото до 1%.

Това е и причината, предвид рекордните днес спестявания от над 48 млрд. лв., доходите от лихви се изпариха, а с това и въведеният данък върху доходите за  лихви, от които правителството преди време разчиташе на допълнителни доходи от над 100 млн. лв.

Понижаването започва през 2014 г. когато фалира Корпоративна търговска банка. Съющата тази година банките изплатиха 952 млн. лв.  Една година по-късно изплатените лихви от банките намаляват до 651 млн. лв., а за 2016 г. те се свиват до 333 млн. лв.

Към деветмесечието на настоящата 2017 г. доходите ни от лихви са едва 148 млн. лв. спрямо 266 млн. лв. за същия период на година по-рано.

При средни доходи от лихви около 16 млн. лв. на месец от началото на 2017 г., сумата за цялата година едва ли ще надхвърли 200 млн. лв.

Припомняме, че в последните три месеца населението получи съответно 14.8 млн. лв., 13.33 млн. лв. и 14.6 млн. лв., или общо 42 млн. лв. Ако този темп се запази и в последното тримесечие, съвкупните ни доходи по това перо за годината по-скоро ще са около 190 млн. лв.

А няма да е изненада, ако в следващите месеци спестяванията ни в търговските банки преминат границата от 50 млрд. лв. за първи път в историята си.

Изводът ни е, че дори ниските лихви по депозитите не успяват да извадят и раздвижат голяма част от тези пари.

Close